Vytisknout stránku

INRI road - studentská setkání

mládež

Pravidelná setkávání křesťanských studentů a všech, kteří se cítí býti mladí. Studentská mládež se schází v prostorách Barevné kavárny a místního kostela, při různých zajímavých aktivitách.


AKTIVITY:

Páteční setkání
Pravidelná setkání mládeže probíhají každý pátek od 18:30 v prostorách učeben.Scházejí se zde především studenti (SŠ i VŠ), kteří za studiem do Prahy přijeli z různých koutů ČR (najdou se mezi námi i studenti ze Slovenska, Německa, Polska, Ukrajiny, Srbska či Běloruska). Na programu bývá zamyšlení či studium bible, písně, společné povídání, modlitební skupinky a občas i nějaká zajímavá aktivita. V měsíci říjnu a listopadu budeme sedm večerů promýšlet základní křesťanská témata.

mládež - pátek

"Sobotní škola"
Příležitost ke studiu bible a společné diskusi před sobotní bohoslužbou s ostatními vrstevníky v sále vinohradského kostela Církve adventistů sedmého dne od 9:30 hodin.

studium bible

Studentské bohoslužby
Vždy poslední čtvrtek v měsíci máte možnost spolu s námi prožít studentskou bohoslužbu. Začátek je v 19:00 a závěr spojený s malým pohoštěním naplánován na 20:30. Bohoslužby jsou otevřené všem křesťanům i těm, kteří chtějí spolu s námi přemýšlet nad biblí a v rušném studentském životě nacházet čas také pro zastavení a ztišení :-) Aktuální pozvánky můžete sledovat také na facebooku Studentská bohoslužba - Praha.

mládež - bohoslužby

Další nepravidelné aktivity

  • Sportovní aktivity (fotbal, volejbal, bowling ...)
  • Filmové kluby
  • Výlety, společné pobyty,...

Aktivity fungují nepravidelně, většinou na základě domluvy mezi jednotlivci.
Pro bližší informace ohledně sportovních aktivit navštivte FB stránku
"Sport Londýnská 30"
nebo kontaktujte níže uvedené osoby.

mládež - sport

Další informace také na www.inriroad.org

Kontakty:
Martin Pavlík (vedoucí mládeže)
tel.: (+420) 608 756 094
e-mail: mnpavlik@gmail.com

Juraj Turóci (zástupce vedoucího mládeže)
tel.: (+420) 606 645 544
e-mail: juraj.turoci@maranatha.cz